Laser- Häst, människa & hund

Christina använder ASA laserutrusning  med MLS terapi. Läs mer om denna teknik och behandlingsform på  vår laserleverantörs hemsida,  Optilaser.  

Laserbehandlingar utförs på både hästar, människor och hundar. Behandlingarna är helt smärtfria och det är korta behandlingstider.

Läs intressant länk om laser, ”Laser som läker”.

Gå in på http://www.slms.org/pdf/laser-som-laeker.pdf  

 Laser – energi som återställer livets jämvikt

Laserns fördelar

-          Den lindrar smärta

-          Den reducerar ärr i vävnad & stimulerar vävnadstillväxt.

-          Den minskar kroppens inflammationsreaktioner

-          Den aktiverar viktiga komponenter för läkning, via immunsystemet.

-          Laserljuset/fotonerna normaliserar ”sjuk” vävnad.

-          Om cellen är ”fullt frisk” drar den ingen nytta av laserljuset.

-          Laserljus har inga rapporterade sidoeffekter.

 

Att kunna placera denna fotonenergi exakt där den bäst behövs och de positiva effekter den ger gör laserterapin till en av de bästa terapier som någonsin upptäckts.

Redovisningar från USA visar att laserterapi & konventionell terapi tillsammans är en överlägsen behandlingsmetod jämförbart med enbart konventionell terapi.

Vid karpaltunnelsyndrom ökade andelen med totalt lindring från 18,4% till 71,4%. Likartade resultat blev det vid behandling av akuta muskelskador och även av kroniska mjukvävnads-och muskuloskeletala störningar.

 Exempel på kända biologiska effekter vid terapi med klass 4 laser

 

1 En ökad vävnadsuppbyggnad och celltillväxt –

Ljusfotoner/energi från laser tränger djupt in i vävnad och accelerar cellproduktion och tillväxt.

 

2 Snabbare sårläkning –

Laserljuset stimulerar fibroblasternas utveckling(fibroblasterna är de byggstenar, av kollagen, som är mest framträdande vid sårläkning) i den skadade vävnaden. Laser är effektiv på öppna sår och brännskador.

 

3 Reducerar fibrös vävnadsbildning(ärrvävnad) –

Laserterapi minskar bildandet av ärrvävnad till följd av skärskador, skrubbsår, brännskador och operationer.

 

4 Antiinflammatoriskt –

Laserterapi har antiödemisk effekt till följd av vasodilation, men också genom att aktivera det lymfatiska dräneringssystemet. Som resultat av detta ses en reduktion av svullnader efter tex inflammation eller slag.

 

5 Analgetisk effekt (smärtstillande)-

Laserterapi har en stor positiv inverkan på nervceller genom att blockera de nerver som sänder smärtimpulser till hjärnan samt minskar även nervernas känslighet vid smärta. Lasern ökar även produktionen av kroppsegna smärtstillande ämnen som tex endorfiner.

 

6 Ökad vaskulär aktivitet –

Laserljus ökar signifikant bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad och därmed ökar läkningshastigheten och slutningen av sårskador samt reducerar ärrvävnad.

 

 7 Ökad metabolisk aktivitet-

Laserterapi skapar större utsöndring av specifika enzymer, större kapacitet för blodceller att transportera syre och näringsämnen.

 

8 Bättre nervfunktion-

Långsam återhämtning för nervfunktionerna i skadad vävnad innebär stickande smärta och nedsatt funktion i dessa delar. Laserljuset ökar upp processen i nervcellerna och påskyndar återskapandet av kontakterna mellan skadade nervändar.

 

9 Immunoregleringen-

Laserljus har en direkt effekt på immunförsvaret genom att stimulera immunglobiner och lymfocyter. Laserljuset ökar produktionen av ATP, vilket är en stor bärare av cellens energi och även energikällan för alla kemiska reaktioner i cellen.

 

10 Trigger & akupunkturpunkter-

 Laserterapi stimulerar trigger och akupunkturpunkter genom ett icke-penetrerande sätt och ger minskad smärta vid muskelsmärta.

 

Laser hjälper b l a vid:

Artros - Artrit

Bakterier och Virus –  Immunförsvaret stimuleras mer än mikroorganismerna.

Bensår och sårläkning

Bihåleinflammation

Karpaltunnelsyndrom

Frakturer

Herpes

Idrotts-och belastningsskador

Ilande tandhalsar

Nervskador

Smärta

Svullnader, Ödem, utgjutningar

Tandköttsinflammation

Tendinit

Benhinneinflammation

Tennis-Golfarmbåge

Hälsporre

Löparknä

Ischias

Ryggvärk

Senskador/Ligamentsskador

Sträckningar

Muskelproblem